Cài Đặt orbbec trên window

xin chào . Tôi bắt đầu học lập trình cho camera orbbec của mình nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu . Tôi muốn cài đặt nó trên máy tính window của mình . tôi sử dụng win 10 64 bit